You are here

Cenovnik za 2017. godinu


 

  Cena bez PDV PDV(20%) Cena sa PDV

Mesečna cena korišćenja jedne pijačne tezge u hali

2.615,83

523,17

3.139,00

Mesečna cena korišćenja rashladnih vitrina

2.759,17

551,83

3.311,00

Dnevno korišćenje jedne pijačne tezge u hali

1.238,33

247,67

1.486,00

Mesečna cena korišćenja jedne pijačne tezge na otvorenom pijačnom prostoru

1.568,33

313,67

1.882,00

Mesečna cena korišćenja jedne zanatlijske tezge

2.333,33

466,67

2.800,00

Dnevno korišćenje jedne pijačne tezge na otvorenom pijačnom prostoru

618,33

123,67

742,00

Mesečna cena korišćenja prostora za kamione sa tezgom na pijaci

3.492,50

698,50

4.191,00

Dnevno korišćenje prodajnih mesta za kamione sa tezgom na pijaci 

1.238,33

247,67

1.486,00

Mesečna cena korišćenja prodajnih mesta za ribare

1.568,33

313,67

1.882,0

Dnevno korišćenje prodajnih mesta za ribare

618,33

123,67

742,00

Početna licitaciona cena za rezervaciju prodajnih mesta na vašaru za 1 dužni metar

2.091,67

418,33

2.510,00

Dnevno korišćenje prodajnih mesta na vašaru za 1 dužni metar                                                                 

275,00

55,00

330,00

Dnevna naplata po kamionu sa krupnom stokom

544,17

108,83

653,00

Dnevna naplata po kamionu sa sitnom stokom

325,83

65,17

391,00

Ulaz sa praznom kamionom i špediterima

415,00

83,00

498,00

Ulaz sa automobilima i drugim vozilima

219,17

43,83

263,00

Dnevna naplata za ugostitelјe na vašaru po stolu

240,00

48,00

288,00

Dnevna naplata za velike polјoprivredne mašine na vašaru

764,17

152,83

917,00

Dnevna naplata za ostale polјoprivredne mašine na vašaru

457,50

91,50

549,00

Dnevna naplata za prodavce čardaka na vašaru

971,66

194,34

1.166,00

Dnevna naplata za kamione sa ogrevnim drvima ili sa ugljem na vašaru

971,66

194,34

1.166,00

Mesečna cena korišćenja poligona

3.550,00

710,00

4.260,00

Mesečna cena korišćenja prostora za kioske po 1 m2

137,50

27,50

165,00

Mesečna zakupnina poslovnog prostora po 1 m2     

367,50

73,50

441,00

Mesečna zakupnina poslovnog prostora po 1 m2-supermarket

188,00

37,60

225,60

Mesečna cenakorišćenja prostora za Taksi prevoz po 1 m2 367,50 73,50 441,00

 

 

 

 

 

 

Misija

Svakodnevno angažovanje i motivisanje zaposlenih na stvaranju novih ideja radi proširenja ,unapređenja i modernizacije raspoloživih kapaciteta poslovanja kako bi se :
- prodavcima omogućio maksimum uslova da plasira svoje proizvode i ostvari prihod i potrošačima omogućio veći izbor u okviru konkurentskog okruženja
- kreiranje atraktivnog okruženja i korišćenje svih postojećih resursa u kome će potrošači i prodavci uživati u prijatnoj ,stimulativnoj i lako dostupnoj sredini .
- podsticanje manjih proizvođača da na ovim tradicionalnim prostorima nude originalne proizvode sa obeležjima vrednije hrane :Regionalni brenovi, hrana sa oznakama geografskog porekla i organska hrana

Vizija

Pijace na malo (Tržnica) budućnost treba da traži u uvođenju novih sadržaja ponude:
- vrednija i organska hrana;
- sveže voće i povrće (od poznatog proizvođača koji je istovremeno i prodavac);
- ponuditi proizvod koji u istom danu prelazi put „od njive do trpeze“.
- Graditi dijalog sa svojim cilјnim grupama.
Zato u globalnom smislu, projekciju razvoja pijačne delatnosti ćemo tražiti u
- sadržajnom obogaćivanju ponude,
- infrastrukturnog uređenja i opremanja pijace u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane na jednoj i
- očuvanja njihove specifičnosti , na drugoj strani. Kupci, potrošači i korisnici usluga , koji se svi objedinjuju zajedničkim terminom
Korisnici, predstavlјaju početnu i završnu tačku aktivnosti preduzeća. Poslovne procese u preduzeću ćemo u narednim godinama formirati na povećanju vrednosti za korisnike.

 

© 2014 Sva prava zadržana; Designed by aghabogha