You are here

OBAVEŠTENJE

.

OBAVEŠTENJE ZAKUPCIMA I GRAĐANIMA

Poštovani zakupci, ovim putem Vas obaveštavamo, da će se na delu  prostora gradske pijace JP „Tržnica“ u Bačkoj Topoli od 08 .09 do 10.09 2017 godine održati po prvi put  Sajam „TOP EXPO“.

Postavljanje štedljivih LED reflektora u hali

Aktivno učenje i sticanje praktičnih veština

slika1

Učenici Srednje stručne škole "Jožef Šinkovič" rade na uređenju ograde oko Gradske pijace.

 

POČETAK RADOVA UREĐENJE PARKINGA

Poštovani građani danas su započeti radovi na uređenju parking platoa 

Krečenje pijačne hale/Piac csarnokainak meszelése

Javna licitacija za rezervaciju pijačnih tezgi i prodajnog prostora gradske pijace u Bačkoj Topoli za 2017. godinu

Trznica

Javno preduzeće za održavanje pijace i pružanje usluga na njoj „Tržnica“ Bačka Topola, Karađorđeva bb. (skraćeno: JP «Tržnica» B.Topola) osnovano je Odlukom Skupštine Opštine Bačka Topola 20. decembra 2001. godine.

Registrovana delatnost JP «Tržnice» je: trgovina na malo na tezgama i pijacama.

Misija

Svakodnevno angažovanje i motivisanje zaposlenih na stvaranju novih ideja radi proširenja ,unapređenja i modernizacije raspoloživih kapaciteta poslovanja kako bi se :
- prodavcima omogućio maksimum uslova da plasira svoje proizvode i ostvari prihod i potrošačima omogućio veći izbor u okviru konkurentskog okruženja
- kreiranje atraktivnog okruženja i korišćenje svih postojećih resursa u kome će potrošači i prodavci uživati u prijatnoj ,stimulativnoj i lako dostupnoj sredini .
- podsticanje manjih proizvođača da na ovim tradicionalnim prostorima nude originalne proizvode sa obeležjima vrednije hrane :Regionalni brenovi, hrana sa oznakama geografskog porekla i organska hrana

Vizija

Pijace na malo (Tržnica) budućnost treba da traži u uvođenju novih sadržaja ponude:
- vrednija i organska hrana;
- sveže voće i povrće (od poznatog proizvođača koji je istovremeno i prodavac);
- ponuditi proizvod koji u istom danu prelazi put „od njive do trpeze“.
- Graditi dijalog sa svojim cilјnim grupama.
Zato u globalnom smislu, projekciju razvoja pijačne delatnosti ćemo tražiti u
- sadržajnom obogaćivanju ponude,
- infrastrukturnog uređenja i opremanja pijace u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane na jednoj i
- očuvanja njihove specifičnosti , na drugoj strani. Kupci, potrošači i korisnici usluga , koji se svi objedinjuju zajedničkim terminom
Korisnici, predstavlјaju početnu i završnu tačku aktivnosti preduzeća. Poslovne procese u preduzeću ćemo u narednim godinama formirati na povećanju vrednosti za korisnike.

 

© 2014 Sva prava zadržana; Designed by aghabogha