O nama

Javno preduzeće za održavanje pijace i pružanje usluga na njoj „Tržnica“ Bačka Topola, Karađorđeva bb. (skraćeno: JP «Tržnica» B.Topola) osnovano je Odlukom Skupštine Opštine Bačka Topola 20. decembra 2001. godine.

Registrovana delatnost JP «Tržnice» je: trgovina na malo na tezgama i pijacama.

U okviru registrovane delatnosti JP «Tržnica» obavlјa poslove izdavanja u zakup odnosno korišćenje pijačnih tezgi i pijačnog prostora, vašarišnog prostora i prostora stočne pijace, te izdavanja u zakup odnosno korišćenje poslovnih prostorija.

JP «Tržnica» obavlјa svoju delatnost na pijačnom prostoru – gradskom građevinskom zemlјištu u državnoj svojini, broj parcele 6595 k.o. B.Topola-grad, ukupne površine 8830 kv.m.-dato na korišćenje ugovorom 25.08.2006. godine pod brojem 464-14/2006. Na pijačnom prostoru izgrađene su dve pijačne hale koje su u funkciji poslovanja preduzeća.

Nadalјe, svoju delatnost obavlјa i na vašarišnom prostoru i prostoru stočne pijace u Bačkoj Topoli na osnovu Odluke Skupštine opštine Bačka Topola o prometu robe na pijacama i vašarima (Sl.list opštine B.Topola, broj 4/2003) po kojoj odluci pijacama i vašarima u Bačkoj Topoli upravlјa Javno preduzeće «Tržnica» Bačka Topola.

JP «Tržnica» u sklopu registrovane i poverene delatnosti, vrši i održavanjei upravlјanje parking prostorima koji se naslanjaju na severni i južni deo pijačnog prostora i u upotrebi su pijačnog i vašarišnog prostora. (Dat na privremeno korišćenje Ugovorm broj 464-1/2014-V od 13.01.2014 i Aneksom br.1  464-1/2014-V-1 od 16.01.2014.)

JP «Tržnica» se finansira iz sopstvenih izvora prihoda, i od momenta osnivanja nije koristila sredstva iz budžeta.

Misija

Svakodnevno angažovanje i motivisanje zaposlenih na stvaranju novih ideja radi proširenja ,unapređenja i modernizacije raspoloživih kapaciteta poslovanja kako bi se :
- prodavcima omogućio maksimum uslova da plasira svoje proizvode i ostvari prihod i potrošačima omogućio veći izbor u okviru konkurentskog okruženja
- kreiranje atraktivnog okruženja i korišćenje svih postojećih resursa u kome će potrošači i prodavci uživati u prijatnoj ,stimulativnoj i lako dostupnoj sredini .
- podsticanje manjih proizvođača da na ovim tradicionalnim prostorima nude originalne proizvode sa obeležjima vrednije hrane :Regionalni brenovi, hrana sa oznakama geografskog porekla i organska hrana

Vizija

Pijace na malo (Tržnica) budućnost treba da traži u uvođenju novih sadržaja ponude:
- vrednija i organska hrana;
- sveže voće i povrće (od poznatog proizvođača koji je istovremeno i prodavac);
- ponuditi proizvod koji u istom danu prelazi put „od njive do trpeze“.
- Graditi dijalog sa svojim cilјnim grupama.
Zato u globalnom smislu, projekciju razvoja pijačne delatnosti ćemo tražiti u
- sadržajnom obogaćivanju ponude,
- infrastrukturnog uređenja i opremanja pijace u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane na jednoj i
- očuvanja njihove specifičnosti , na drugoj strani. Kupci, potrošači i korisnici usluga , koji se svi objedinjuju zajedničkim terminom
Korisnici, predstavlјaju početnu i završnu tačku aktivnosti preduzeća. Poslovne procese u preduzeću ćemo u narednim godinama formirati na povećanju vrednosti za korisnike.